Mindre mat i de svenska hushållen

Svenska konsumenter handlade mindre mat under 2023, det visar branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels index för förra året.  

Tillväxten i dagligvaruhandeln under 2023 var främst inflationsdriven. Försäljningen ökade med 7,5 procent jämfört med 2022. Prisökningstakten mätt i KPI steg, men den prisjusterade försäljningsutvecklingen sjönk med 4,7 procent.  

Konsumenterna har under året anpassat sina köpvanor till att handla både billigare eller färre produkter. Branschens totala försäljning under året uppgick till cirka 330 miljarder kronor. 

– Det gångna året har varit prövande för hushållen och även för dagligvaruhandeln. Handlarna har pressats från två håll samtidigt, dels av ökade kostnader, dels av att man möter en konsument med svagare köpkraft, som köper färre eller billigare varor. Sammantaget har detta pressat marginalerna i en bransch med redan låga marginaler, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.  

Under 2023 stod de fysiska butikerna för hela tillväxten i dagligvaruhandeln. Det är en återgång efter den exceptionella e-handelstillväxten under pandemin. E-handelsandelen för 2023 uppgick till 4,1 procent och är fortsatt högre än före pandemin, trots en tillbakagång från 2022. 

Försäljningen av ekologiskt minskade med 7,4 procent och av den totala livsmedelsförsäljningen stod ekologiskt för 4,4 procent. 50,0 procent bestod av KRAV-märkt ekologisk försäljning, vilket motsvarar 2,2 procent av den totala försäljningen. 

– Under de senaste åren har vi sett en nedåtgående försäljningstrend av ekologiska livsmedel och andelen ekologiskt i svenskarnas varukorgar minskar. Konsumenterna handlar ekologiskt och KRAV-märkt i liknande mönster som tidigare år, men för en lägre summa, säger Karin Brynell.