EU-strategi riskerar bakslag

Nicklas Amelin är EU-expert på Livsmedelsföretagen

EUs strategi för mer hållbar mat, Farm to Fork Strategy, som antogs av EU-kommissionen i maj 2020, har långt ifrån blivit som det var tänkt. Nu riskerar flera av förslagen inom strategin att inte bli verklighet.

Farm to Fork Strategy ingår som en del i den större s.k. ”gröna given” (European Green Deal), som i sin tur är en bred hållbarhetsstrategi för alla sektorer inom EU och där målet är att unionen ska vara klimatneutral 2050. Inom Farm to Fork har målet, förutom att bana väg för hållbara livsmedelssystem, också varit att producera mat som ska vara säker, hälsosam, näringsrik och hålla hög kvalitet. Strategin antogs av EU-kommissionen den 20 maj tillsammans med en färdplan som beskrev syftet och vägen framåt. En tydlig ambition är också att knyta ihop konsument-, jordbruks-, miljö-, och hållbarhetspolitik på ett bättre sätt än tidigare.

Men sedan strategin antogs 2020 har det skett en kraftig inbromsning av Farm to Fork och enligt Nicklas Amelin, EU-expert på branschorganisationen Livsmedelsföretagen, finns det flera anledningar till det. 

– Den främsta har att göra med det kraftigt förändrade omvärldsläget. När strategin antogs så hade vi en pandemi som just hade inletts, sedan dess har både kriget i Ukraina och det i Mellanöstern tillkommmit. Det har gjort att det nu råder ett helt annat samtalsklimat i Bryssel. Hållbarhet är fortfarande en stor fråga, men om man jämför med hur det såg ut 2019 så är det en mängd andra frågor som trängs däruppe, inte minst så har frågan om tryggad livsmedelsförsörjning inom unionen fått en helt annan politisk tyngd. Förhoppningarna om de snabba och stora kliven för att förbättra hållbarheten inom EU har minskat rätt drastiskt, säger Nicklas Amelin.

Totalt innehöll Farm to Fork cirka 40 lagförslag som skulle läggas fram under den här mandatperioden, men av dem så har de flesta inte kommit vidare överhuvudtaget. Det handlar bland annat om en ramlagstiftning för ett hållbart livsmedelssystem som skulle vara en grundbult för att utveckla den lagstiftningen framåt och en stor revidering av lagstiftningen kring ursprungsmärkning och hälsomärkning. Även för djurskydd var ett stort paket planerat som istället bara kokats ner till ett förslag om djurtransporter och ett om sällskapsdjur som katter och hundar.  

Av de förslag som arbetats fram under de snart fyra år som gått så har flera också dragit ut på tiden. I början av juni väntar ett nytt EU-val och i praktiken betyder det att det nuvarande EU-parlamentet bara har fram till slutet av april på sig för att besluta om dem. 

Läs hela reportaget om Farm to Fork i det senaste numret av Kött & Chark som kommer ut idag.