Scan Sverige strukturerar om 

Scan Sverige AB genomför, efter att ha tagits över av Lantmännen, nu även en strategisk omstrukturering.

Förändringen syftar till att stärka handlingskraften, öka flexibiliteten samt att uppnå ett effektivare resursutnyttjande utifrån Scan Sveriges mål om en ökad och mer hållbar svensk livsmedelsproduktion.

– Med denna omstrukturering av hur vi arbetar med våra kunder, konsumenter och leverantörer tar vi ytterligare steg för att accelerera vår satsning på svenskt kött, det övergripande målet är att utveckla ett mer livskraftigt lantbruk och en ökad svensk livsmedelsproduktion, säger Lars Appelqvist, vd på Scan Sverige AB

Hela Scan Sveriges kommersiella organisation, som tidigare var uppdelad mellan Retail och Food Service, samlas nu i en och samma avdelning. Den nya kommersiella avdelningen inkluderar Retail, Food Service, Marknad och Kategori och leds av Maria Dundeberg, som närmast kommer från en roll som försäljningsdirektör inom foodservice, new business och industri.

– Genom att vi nu samlar all vår kommersiella kompetens under ett och samma tak, kommer vi att kunna jobba effektivare och resurssmartare, med fingertoppskänsla för kundernas och konsumenternas behov, detta är nödvändigt i en marknad i snabb utveckling, säger Maria Dundeberg, VP Commercial på Scan Sverige AB.

Även Scan Sveriges inköpsorganisation, som tidigare var uppdelad mellan animaliska råvaror och övriga insatsvaror, samlas i en och samma avdelning. Den leds av Torbjörn Lithell, som närmast kommer från en roll som försäljningsdirektör för Retail och Animal Sourcing.

– I en omvärld i snabb förändring, och betydande kostnadsutmaningar på alla fronter, är det viktigt att vi stärker samarbetet med våra leverantörer ytterligare. Det är en förutsättning för att vi ska lyckas i vårt gemensamma arbete med att framtidssäkra svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion, säger Torbjörn Lithell.