Ekologiskt tappar och svagt utbud på arbetskraft

Svagt ökande volymer, mer export och bättre lönsamhet bidrog till att första kvartalet 2018 blev positiv för svenska livsmedelsproducenter. Det framgår av Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för första kvartalet.

Den tidigare så starka eko-trenden visar tydliga tecken på avmattning, och alternativa försäljningskanaler till dagligvaruhandeln ökar i betydelse. Flertalet kanaler är relaterade till det ständigt uppkopplade samhället, Det var fortfarande en större andel som ökade sina ekoleveranser än de som minskade, men hela 36 procent av företagen angav minskade leveranser vilket är en dramatisk scenförändring på bara något år. Det är enligt Livsmedelsföretagen ett gott exempel på att trender inom den konsumentnära livsmedelsindustrin är lättrörliga och kräver lyhörda och omställningsorienterade producenter, åtminstone om man vill försvara eller utöka sina marknadsandelar.

Utbudet på arbetskraft, som motsvarar företagens behov, har också blivit allt sämre. Inte minst de yrkesgrupper inom industrin som har en kompetens som är användbar i flera industrigrenar är högvilt. En kompakt majoritet av företagen menar att de har svårigheter att hitta den kompetens de eftersöker. Att hitta processoperatörer och FoU-personal är till och med förenat med stora svårigheter för 12 respektive 28 procent av företagen. Kortsiktigt är det svårt att se någon möjlighet att lösa kompetensproblematiken, menar Livsmedelsföretagen.