Kött inger en känsla av status

En ny australiensisk studie visar att socioekonomiska faktorer kan påverka hur mycket kött man äter. Dessa faktorer innefattar bland annat saker som ekonomi, utbildningsnivå och var man bor och kan påverka människors sociala liv. I studien kan forskarna se en koppling mellan ”undre medelklassen” och köttätande, där personer med lägre socioekonomisk status äter mer kött än personer med hög status. De deltagare i studien som visade på högre socioekonomisk utsatthet var mer benägna att välja kött. Och den främsta anledningen var att de kände att en rätt innehållande kött gav dem högre status än en vegetarisk rätt.

– Det finns en symbolisk koppling mellan köttätande, styrka och maskulinitet. Traditionellt sett har kött ansetts vara mat som inger hög status och någon som man kanske serverar till gäster på en fest” skriver Natalina Zlatevska,en av studiens forskare.

Forskarna menar alltså att många fortfarande kopplar ihop köttätande med status och styrka – trots att kött kan innebära hälsorisker.

Källa: MSN Livsstil