Coronaviruset bäddar för mera svenskt

Coronaviruset kommer i det korta perspektivet göra att konsumenterna väljer mera av livsmedel som känns trygga och då framför allt mera svenskt. Det menar Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen. 

Carl Eckerdal tror att Sverige kommer få en stor ekonomisk törn av coronaviruset och han tror det finns en risk för att hamna i en ond spiral. 

– Det är svårt att känna optimism just nu och långsiktigt kan ingen säga var det kommer att sluta. Samtidigt känns det oerhört bra att vi har starka statsfinanser i det här läget. Svensk livsmedelsindustri gjorde annars ett starkt 2019. Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för sista kvartalet visar att den positiva tillväxten under årets andra och tredje kvartal fortsatte in i det fjärde.

− Fjärde kvartalet är för det stora flertalet svenska livsmedelsproducenter årets viktigaste och därför var det glädjande att det också bjöd på årets starkaste tillväxt. Svensk livsmedelsindustri har annars ofta motvind på hemmamarknaden. För närvarande förefaller dock svenskproducerat hålla jämna steg med eller till och med växa något snabbare än importerade alternativ. Den goda försäljningen är särskilt välkommen i ett skede när svenska livsmedelsföretag utkämpar ett trefrontskrig mot allt intensivare konkurrens från våra grannländer, sjunkande produktivitet och snabbt ökande arbetskraftskostnader, säger Carl Eckerdal. 

Sedan 2014 har Livsmedelsföretagen frågat sina medlemsföretag vilka konsumenttrender som påverkar företagens verksamhetsvillkor allra mest. Den viktigaste trenden från de senaste tre åren är fortsatt ohotad, nämligen lokalproducerat. För de flesta konsumenter är lokalproducerat i praktiken detsamma som svenskproducerat.

På andra plats hamnar ”hälsosamma alternativ”. Den tredje hetaste trenden enligt medlemsföretagen är ”produkters klimatavtryck”. Det är också första gången detta alternativ finns med i rangordningsalternativen.