Verktyg ska underlätta märkning

EU-kommissionen har lanserat Food Labelling Information System (FLIS). EU:s obligatoriska märkningskrav för livsmedel har där samlats i ett enda kostnadsfritt verktyg.

Tanken med FLIS är att förenkla för företag att snabbt ta reda på vilka uppgifter olika livsmedel och livsmedelsgrupper ska vara märkta med när de säljs inom EU. Företagen har ett ansvar för att märka produkterna på rätt sätt. Idag finns ett trettiotal övergripande EU-regler med bland annat obligatoriska märkningskrav som gäller direkt inom EU. 

I en första version innehåller verktyget EU-gemensamma regler. I nästa version ska verktyget kompletteras med obligatoriska nationella märkningsregler som gäller specifikt för olika medlemsländer. Verktyget är tillgängligt på svenska och ytterligare 22 EU-språk.

– Redan i den första versionen finns det mycket att hämta för den som vill sälja livsmedel i Sverige eller andra EU-länder. Bland annat är det lätt att ta reda på vilka obligatoriska uppgifter som måste finnas på förpackningarna säger Lena Wallin på Livsmedelsverket. 

Verktyget är enkelt att använda. Det krävs ett fåtal steg, som val av språk och typ av livsmedel, för att få uppgifter om vad som måste finnas med i märkningen. I FLIS finns även länkar till relevant EU-lagstiftning och kommissionsvägledningar.

FLIS fungerar bara som ett verktyg och har ingen rättslig verkan. EU-kommissionen är inte formellt ansvarig för innehållet.