Nytt samarbete ska främja svenskt kött

HKScan och Coop startar ett nytt samarbete för att värna svenskt lantbruk och säkra framtidens produktion och tillgång av svenskt kött. 

Tillsammans kommer HKScan och Coop att sponsra 20 lantbrukare runt om i Sverige för inköp av avelstjurar. Målsättningen är att de ska ha möjlighet att växla upp sin produktion av nöt och utöka besättningarna av dikor på gårdarna. En annan del av projektet är att erbjuda rådgivning och utbildning till lantbrukarna då flera av de utvalda är unga och har verksamhet under utveckling. För att våga satsa som ung lantbrukare måste man veta att de finns en långsiktig efterfrågan. Det innebär ofta att gårdar behöver moderniseras och för det krävs både ekonomiska och tidsmässiga investeringar.

– Medelåldern för svenska lantbrukare blir också allt högre och därför är det viktigt att värna återväxt och underlätta för kommande generationer att våga satsa långsiktigt. Svenskt kött har flera unika värden inom djurvälfärd och miljö, som är viktiga att stödja och som våra medlemmar och kunder efterfrågar, säger Majsan Pense, inköpsansvarig för kött på Coop.

– Vi är glada över den här möjligheten att tillsammans med Coop stötta inhemsk köttproduktion och på det sättet bidra till att säkra den framtida tillgången på svenskt kött. Vi tror att efterfrågan på svenskt kött kommer att öka och vikten av en god självförsörjningsgrad har blivit tydligare än någonsin under det senaste året. Tillsammans vill vi medverka till att säkra produktion och tillgång samt stötta generationsskiftet inom det svenska lantbruket, säger Torbjörn Lithell, försäljningsdirektör för Detaljhandel vid HKScan Sverige.