Fall av ehec-infektion utreds

Sex personer har i februari blivit sjuka av samma ehec-variant som orsakade ett utbrott under hösten 2016. Myndigheterna undersöker nu hur personerna blivit smittade. En gemensam nämnare är att alla som blivit sjuka har ätit nötfärs.

Totalt är det nu 26 personer som har insjuknat med samma typ av ehec O157, varav 20 i höstas. Mycket tyder på att de personer som smittats under 2017 har ätit samma nötfärs, fryst och upptinad, som de som blev sjuka i höstas, men det finns fortfarande osäkerheter. Smittskyddsenheter i berörda landsting fortsätter därför utredningen tillsammans med Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten.