EUs export av griskött till Kina mattas av

EU:s export av griskött till Kina föll med över 25 procent under årets första sex månader, skriver Jordbruksaktuellt. Kina tar för närvarande emot 37 procent av den europeiska exporten. Totalt minskade EU:s export av griskött med 6,3 procent under årets sex första månader till 1,59 miljoner ton. Minskningen förklaras med ett minskat utbud i EU med högre europeiska grispriser som följd samt en ökad konkurrens från Brasilien, USA och Kanada på framförallt den kinesiska marknaden.

Däremot har andra stora exportmarknader som Japan och Sydkorea ökat sin import av europeiskt griskött.