Kontroller av slakterier ses över

Den offentliga kontrollen av landets slakterier ska effektiviseras och moderniseras. För detta föreslår regeringen i sin budgetproposition att Livsmedelsverket får 15 miljoner kronor per år under perioden 2018 – 2020. Pengarna ger nu Livsmedelsverket möjligheten att kunna genomföra och finansiera en modernisering av kontrollen inom slakterinäringen.

– Uppdraget syftar till att hålla kostnaderna så låga som möjligt samtidigt som vi ska ha samma eller bättre kvalitet på kontrollerna, förklarar Martin Lindblom, verksamhetscontroller på Livsmedelsverket. I uppdraget ingår inte bara att titta på tekniska lösningar, även förändringar i lagstiftning för en mer effektiv och riskbaserad kontroll kan vara aktuella.