Nyemission för Hälsingestintan

Hälsingestintan genomför just nu en nyemission på max 17,5 miljoner kronor.

Pengarna ska användas till nya satsningar, bland annat ska sortimentet utökas med fler köttslag och förädlade produkter, samtidigt som mer krut ska läggas på sälj- och marknadsföringsinsatser. Företaget lanserade 2014 Europas första mobila gårdsslakteri. Under 2016 gick familjen Wallenberg och Antonia Ax:son Johnson delägare i bolagetoch samtidigt har vd-posten bytt personer ett par gånger. Idag är Mats Markgren vd för verksamheten. Hälsingestintans rörelseresultat har minskat de senaste åren samtidigt som omsättningen ökat. Bolaget hävdar nu att man är mer effektiva och har en lägre kostnadsbas än tidigare, vilket gör att man ser sig som redo att lägga fokus på att skapa tillväxt och lönsamhet.