Axfood höjer ribban för matsvinnet

Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood

Axfood har reviderat sitt hållbarhetsprogram, ett av målen är att matsvinnet från Hemköp, Willys, Axfood Snabbgross och Dagab ska halveras senast 2025. 

För att minska matsvinnet har Axfood bland annat infört nya system för att optimera inköp och leveranser tagits fram och produkter försetts med nya förpackningar för att förlänga hållbarheten. Dessutom skänker butikskedjorna mat till välgörenhet. Axfood har också satt ett mål att halvera matsvinnet till år 2025. Målet kommer att följas genom att matsvinnet redovisas i Axfoods kommande års-och hållbarhetsredovisningar. Men kedjan vill även se fler åtgärder, inte minst från politiskt håll. 

 Sverige har ännu inte formellt beslutat om ett mål för minskning av matsvinn. Detta trots att FN redan för tre år sedan antog ett halveringsmål av matsvinnet till 2030. Förutom ett nationellt matsvinnsmål som fördelas mellan livsmedelskedjans sektorer, behövs både mätmetod och basår fastställas samt beslut om hur uppföljning ska ske och vilken myndighet som ska ansvara för att driva det fortsatta arbetet i kampen mot matsvinnet, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Enligt Naturvårdsverket uppgår matsvinnet till 97 kilo per person och år.