Minskad köttkonsumtion väntas inom EU

EU-kommissionen presenterade nyligen en ny prognos för EUs jordbruksmarknader fram till 2030.Där spås en minskad konsumtion av både nöt- och griskött i Europa. 

EUs köttproduktion bedöms 2030 ligga kvar på dagens 48 miljoner ton per år. Konsumtionen beräknas sjunka, men 90 procent av produktionen kommer fortsatt att konsumeras inom EU. Nötköttsproduktionen har återhämtat sig sedan 2015, men väntas sjunka igen till följd av bland annat färre mjölkkor, minskad efterfrågan tuff konkurrens på exportmarknaderna. EUs export av nötkött väntas minska trots en växande efterfrågan globalt. Importen tros öka i takt med utvecklingen för handelsavtalens importkvoter. 

Konsumtionen av griskött inom EU väntas sjunka medan exporten ökar. Kina förblir huvudmarknaden för europeiskt griskött, men unionens exportföretag har även vuxit på andra marknader i Asien som Japan och Sydkorea. Fjäderfä är det köttslag där EU-kommissionen tror att både produktion och konsumtion kommer att öka klart mest. En tillväxt på 4 procent per år för både produktion och konsumtion förutspås fram till 2030. 

Marknaden för proteingrödor är inne i en renässans. EU har haft en rekordproduktion under 2017 och början av 2018. Fram till 2030 bedöms efterfrågan fortsatt vara stark för proteingrödorna varav de största i Europa är ärta och åker/bondböna. 

Källa: LRFs Internationella Perspektiv.