Hållbart är framtiden även för kött

Framtiden tillhör de företag som medvetet väljer att producera alltmer hållbara produkter, det gäller även kött. Det är både en förutsättning för planetens överlevnad, men här finns också stor ekonomisk potential för svensk industri, det menar nio vd:ar i Sveriges största köttproducerande företag.

Vd:arna har skrivit ett gemensamt debattinlägg med anledning av den nyligen publicerade rapporten i tidningen The Lancet om hälsosamma matval inom planetens gränser. De menar att Sverige har en mycket klimatsmart grisköttsproduktion med 50 procent mindre klimatutsläpp än genomsnittet i världen och nötköttet har lägst klimatutsläpp i världen med hela 60 procent lägre utsläpp än det globala genomsnittet. För köttindustrin är utfasning av fossila bränslen till lokala gröna alternativ och minskat svinn två viktiga områden för att spara resurser I odlingslandskapet arbetar djurproducenterna redan idag med att minska näringsläckage och öka den biologiska mångfalden och markens bördighet. Med god djuromsorg och friska djur minimeras även risken att rester av antibiotika och annan medicin sprids vidare i naturen.

Vd:arna lyfter fram att balansen i Sverige mellan animalieproduktion och produktion av vegetabilier är nära sammankopplade på ett positivt sätt för miljön, exempelvis blir gödsel från djuren näring på åkern, vilket även är en förutsättning för ekologisk livsmedelsproduktion. Djuren äter också spannmål som sorteras som icke-humanföda och tar hand om restprodukter från människors konsumtion. 

”Att svensk köttproduktion är betydligt mer hållbar än genomsnittet i världen innebär inte att vi är nöjda, vi kommer fortsätta arbeta hårt för att hitta nya produktionssätt som är så hållbara som möjligt. Vi ser en möjlighet att bidra till förbättrad miljö genom att andelen kött som konsumeras är svenskt, oavsett om det sker i Sverige eller utomlands. Genom att fortsätta bidra till ökad kunskapsspridning, teknikutveckling och genom goda exempel vill vi göra den globala köttproduktionen mer hållbar.”