Svenskt Kött höjer intelligensen

Illlustration: Svenskt Kött

Svenskt Kött ska börja arbeta med artificiell intelligens (AI) för att göra det enklare att ge svar på frågor om svenskt kött. AI:t har fått namnet Ebbot och kommer att finnas både på webbplatsen och i Messenger på Svenskt Kötts Facebook-sida. Besökare ska kunna ställa vilken relaterad fråga som helst och få ett svar direkt – oavsett tid på dygnet.

– På Svenskt Kött får vi ofta frågor, det kan röra sig om allt ifrån djuromsorg, miljö och uppfödning, till temperaturer, tillagning och frågor om styckningsdetaljer. Vi vill använda oss av bästa möjliga teknik för så god service som möjligt. säger Madeleine Landley, kommunikatör på Svenskt Kött.

Bakom AI-lösningen står företaget Hello Ebbot.

– Företag idag når ofta inte fram till sin vision av vilka de vill vara på grund av att den operationella driften tar alldeles för mycket tid. När vi lyfter bort mycket av linjearbetet så frigör vi tiden och utrymmet så att fokus istället kan läggas på att utveckla den övergripande affären och strategin, säger Anders Clarin, vd och medgrundare av Hello Ebbot. 

Den 28 januari lanserades den digitala medarbetaren Ebbot på Svenskt Kötts webbplats och facebook-sida.