Svinpest i Kina höjer priserna på grisråvara

Det förändrade prisläget för grisråvara riskerar att bli bestående

Utbrottet av afrikansk svinpest i Kina har nu börjat påverka priserna griskött i Sverige, en utveckling som oroar branschen. 

Under april månad har priserna på griskött stigit hastigt. Inom EU har priserna stigit med 17 procent under april månad jämfört med samma månad 2018. En liknande utveckling har skett även i andra delar av världen, tydligast i både USA och Kanada. Griskött är den viktigaste råvaran för den svenska charkuteriindustrin och motsvarar minst 50 procent av tillverkningskostnaden. Orsaken till prisutvecklingen är en starkt ökad efterfrågan på griskött i Kina. Anledningen till den ökade efterfrågan är minskningar av den kinesiska grisköttsproduktionen till följd av utbrott av afrikansk svinpest (ASF), vilket nu leder till att landet måste importera mer. Situationen förväntas bestå under flera år. Magnus Därth, vd för Kött- och Charkföretagen (KCF) är oroad över utvecklingen. 

– Det är naturligt att mer griskött globalt nu exporteras till Kina. Men de snabba och stora kostnadsökningarna innebär samtidigt en stor utmaning för alla företag i Sverige som förädlar griskött, till exempel korv och skinka, eftersom produktionskostnaderna stigit så snabbt. Det är viktigt att hela livsmedelskedjan nu förstår den snabbt förändrade situationen och att den sannolikt kommer bestå under flera år, säger Magnus Därth.

Nyligen gick den europeiska branschorganisationen för förädlade köttprodukter, Clitravi, ut och informerade om situationen i Europa, med en prisökning på över 30 procent sedan januari i år. Clitravi uppskattar att det inte rör sig om en tillfällig pristopp utan ett i grunden förändrat läge på marknaden och som kommer att bestå som en följd av den nya situationen i Kina.