Kvinnor bättre på att grilla hållbart

Nästan tre av fyra män uppger att de oftast grillar i hushållet, men bara var tionde kvinna. Samtidigt ligger kvinnor som grupp långt före männen när det kommer till hållbart grillande. 

Kvinnor vill i större utsträckning än män grilla mer grönt,vego och ekologiskt samt minska på mängden kött.

– Ungefär tre av fyra kvinnor känner sig oroliga för klimatet och nästan lika många tror att det gör skillnad vilken mat vi väljer att lägga på grillen. Män oroar sig inte i samma utsträckning som kvinnorna, vilket är särskilt intressant med tanke på att det är just männen som oftast grillar i de svenska hushållen, säger Maria Smith, chef hållbarhetsstrategi och utveckling på ICA Sverige.

Fler än varannan kvinna uppger att de främst står för övrig matlagning i hushållet, men endast var tionde uppger att de oftast grillar i sitt hushåll. Drygt sex av tio kvinnor svarar dock att de vanligtvis står för grilltillbehören jämfört med två av tio män.

Det finns dock delar där kvinnor och män är överens i undersökningen. Både män och kvinnor värderar svenskt ursprung högre än att en vara är ekologisk. Om de tvingas välja föredrar nio av tio svaranden svenska råvaror framför ekologiska råvaror av utländskt ursprung.

 Uppgifterna är hämtade från ICAs Grillrapport, en årlig undersökning om svenskarnas grillvanor genomförd av Kantar Sifo.