HK Scans gårdar ska bli kilmatsmartare

HK Scan lanserar nu en satsning kallad ”Gårdsinitiativet”, målet är att köttproduktionen inom bolaget ska bli ännu mer klimatsmart. 

”Gårdsinitiativet” är ett samarbete med HKScans gårdar för att skapa klimatpositiva effekter utifrån varje gårds förutsättningar. HKScan har arbetat fram 100 åtgärder för att minska gårdarnas klimatpåverkan, det handlar bland annat om ökad biologisk mångfald, bättre djurhälsa, lägre vattenanvändning, minskad övergödning och smartare energiförsörjning. Åtgärder som samtidigt ska vara lönsamma för gårdarna. 

₋ Alla gårdar har olika förutsättningar och utmaningar. De initiativ som ger störst klimatnytta kommer därför att variera från gård till gård. Vi på HKScan tar på oss en roll som pådrivande kraft och motor i detta arbete. Vi ska se till att vi och våra gårdar inspirerar och lär av varandra. Det långsiktiga målet är att vår produktionskedja, från gård till gaffel, ska binda mer klimatgaser än vad vi släpper ut. Att nå dit kommer att ta många år, men viktigast är att få fart på ett antal initiativ runt om i Sverige som gör skillnad på riktigt, säger Sofia Hyléen Toresson, vd för HKScan Sverige. 

I fredags invigdes samarbetet med Halla Gård I Västergötland. Där pågår bygget med en av Sveriges första gårdar med ambitionen att bli en fossilfri gård med ett helt slutet kretslopp. Bland annat så tas gödsel om hand för att ge näring till gårdens egen odling av spannmål, åkerböna och lupin som används som foder till grisarna. Gödseln blir också till biogas för värme och el. Den biologiska mångfalden främjas genom kantszoner av blommande grödor. En egen, unik design av stallarna ger grisarna en kombination av en riktigt bra inomhusmiljö och möjlighet att gå utomhus året runt.

– För mig har det varit viktigt att arbeta både för minskade utsläpp och ökad djurvälfärd. När jag påbörjade omställningen till en mer hållbar verksamhet, funderade jag på vilken aktör i branschen som hade samma syn på hållbarhet som jag, då var HK Scan ett naturligt val för samarbete, säger Anders Gunnarsson på Halla Gård.  

Redan under nästa år är tanken att HKScan och Halla Gård ska kunna erbjuda griskött med lägre klimatpåverkan.