Första korna på fossilfria gården

Maria Eriksson och Erik Levander. Foto: Karl Melander

På Gotland har projektet Fossilfritt kött på Gotland startats med målet kartlägga hur man kan föda upp och leverera ett mer hållbart kött. En av pilotgårdarna är lantbrukarparet Erik Levander och Maria Eriksson på gården Bols på södra Gotland.

– Vi har tagit ett helhetsgrepp på gården för att odla foder och föda upp djur till slakt på ett så hållbart sätt som möjligt. Vi ställde om hela vår maskinpark från diesel till rapsbaserad RME (biobränsle) för drygt ett år sedan och räknar med att det sparar 100 ton i koldioxidutsläpp per år. Vi har också börjat använda en annan ensilageplast för att minska på användandet av fossila råvaror eftersom plastens ursprung annars oftast är olja säger Maria Eriksson.

– Vi har också tagit till oss ny teknik och kunskap för precisionsodling som gör att vi ökar noggrannheten i bland annat gödningsspridning vilken minskar oönskade utsläpp till miljön, säger Erik Levander.

För Gotlands Slagteri och Smak av Gotland är projektet en viktig del i en mer långtgående ambition att bidra till ett hållbarare jordbruk.

– Gotland har kommit att kallas Hållbarhetens Ö av en anledning. Vi har ett nära samarbete med våra uppfödare. Att jobba med hållbarhet och ställa om till fossilfri drift är både att ta klimatansvar och att göra det svenska jordbruket mindre sårbart, säger Fredrik Sundblad, projektledare för Fossilfritt kött.