Prisvärdhet viktigare än lågt pris för unga

De flesta köpbeslut av matvaror sker på plats i butiken eller via butikskedjornas appar. Det visar en ny undersökning om köpvanor hos unga vuxna i åldern 18-35 år. 

Undersökningen som YouGov genomfört på uppdrag av Svenskmärkning AB visar att unga vuxna sätter prisvärdhet högt, både pris och kvalitet är viktigt. De anser också att svenskt ursprung står för en tydlig kvalitetsaspekt och att handla svenska livsmedel uppfattas som klimatsmart.

Unga vuxna är generellt trötta på reklam, vilket innebär att de aktivt väljer bort olika former av reklam. Det är vanligt att de tar beslut om matvaruinköp direkt i butik, genom att leta efter kampanjvaror och erbjudande, eller via butikskedjornas mobilappar. I appen hämtar man inspiration, upptäcker erbjudanden och gör inköpslistor.

– Vi gjorde en kvalitativ undersökning för att få fördjupad insikt i ungas köpbeteende och för att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom deras val av matvaro. Intervjuerna visar hur viktigt det är att varorna ”står” för något, att de upplevs prisvärda. Priset är inte ensamt avgörande för inköpsbeslutet, säger Maria Forshufvud, vd på Svenskmärkning AB. 

På en fråga om vad kvalitet innebär lyfte konsumenterna fram att ursprung från Sverige är en kvalitetsaspekt. Här väljer till exempel även den ekonomiskt medvetne studenten svenskt kött före importerat. Undersökningen visar också att Från Sverige-märkningen upplevs som enkel, tydlig och trovärdig av unga vuxna.

– Ett tydligt märke på produkten, vägledande information i butikerna och i mobilappar hjälper konsumenterna att hitta det de efterfrågar. Att öka kommunikationen kring ursprungsmärkningen i butik är ett prioriterat projekt för Svenskmärkning under 2020, säger Maria Forshufvud.