De får miljöpris för sitt kretsloppsarbete

Janne och Ann Eriksson äger även två vattenkraftverk som producerar el till 200 villor. Foto: Caroline Göransson

Janne och Ann Eriksson i Dala-Järna tilldelas HKScans Miljöpris för sitt kreativa och innovativa arbete med naturliga kretslopp och djurens hälsa. 

Snöborg Gård i Dala-Järna har en lång tradition av potatisodling och nötköttsproduktionmed ett integrerat hållbarhetsarbete och kretsloppstänk. Rester från det egna potatispackeriet och livsmedelsindustrin i närområdet används för att utfodra djuren. De får bland annat drav från Kopparbergs bryggeri och deg- och pizzaspill från Procordias Vansbrofabrik. 

– Allt foder mixas noggrant för att anpassas efter djurens olika ålder och behov. Gödseln från djuren läggs tillbaka på åkrarna för att ge jorden och kommande skördar naturlig näring, berättar Janne Eriksson. 

Snöborg Gård är en av de gårdar som ingår i HKScans hållbarhetsprojekt Gårdsinitiativet. Syftet är att tillsammans med bönderna minska klimatavtrycken från svenska gårdar och svenskt kött. Gården odlar på cirka 350 hektar och producerar varje år omkring 4 000 ton potatis, varav 850 ton är Kravodlat. Gården odlar även spannmål och gräs och har en nötköttsproduktion med 400 djur. Merparten av djuren som föds upp är mjölkraskalvar, men ett 50-tal per år är köttrasdjur. Att djuren ska ha det så bra som möjligt står högst på dagordningen. Paret Eriksson har lagt mycket omsorg på hälsoaspekterna och stallarna har byggts om för att skötsel, hygien och utfodring ska kunna skötas optimalt. Varje år passerar 600 kalvar gården och de insatser som gjorts på gården har ökat djurens välmående avsevärt.

Snöborg Gård äger även två vattenkraftverk som producerar el till 200 villor. Man lagrar och distribuerar dessutom pellets för uppvärmning till Vansbro kommun och ett antal företag och privatpersoner. Sedan sommaren 2019 finns två solcellsanläggningar på plats med 600 solceller, anläggningen är den största i Dalarna.