Filippinerna ny marknad för köttexport

Sverige har börjat exportera fläskkött till Filippinerna, de första leveranserna skedde i augusti.  

Filippinerna öppnades i början av året för svensk export. Exportgodkännandet har möjliggjorts inom livsmedelsstrategin och genom samarbete mellan regeringen, branschen och myndigheter. Regeringen bedömer att Filippinerna är en marknad med stor potential, där exporten kan komma att innebära betydande merintäkter för köttbranschen.

– Det är mycket glädjande att våra svenska företag nu tar tillvara på möjligheten att exportera fläskköttsprodukter till Filippinerna. Att exporten kommer igång snabbt efter godkännandet visar också på en bra efterfrågan på svenska fläskköttsprodukter som håller hög livsmedelssäkerhet, säger landsbygdminister Jennie Nilsson.

I livsmedelsstrategin är export en av flera delar för en att skapa en konkurrenskraftig livsmedelssektor. Exportandelen i svensk livsmedelsindustri ligger idag på cirka 30 procent, målsättningen är att den ska vara 50 procent år 2030. Om det realiseras kommer exportvärdet att överstiga 100 miljarder kronor år 2030. Regeringen satsar inom ramen för livsmedelsstrategin 122 miljoner kronor årligen fram till och med 2025, varav 32 miljoner kronor ska bidra till en ökad livsmedelsexport. Dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020.

– Livsmedelsstrategin bidrar till att hela Sverige håller ihop och att vi ser till hela landets potential. Med anledning av pågående pandemi är det viktigt att stärka svensk livsmedelsproduktion och ökad export är centralt för att svenska livsmedelsföretag ska öka sin konkurrenskraft. Regeringen fortsätter att långsiktigt och strategiskt arbeta för ökad livsmedelsexport som stärker svenska jordbruks- och livsmedelsföretag. Med stärkt konkurrenskraft i hela livsmedelskedjan skapas hållbar tillväxt och fler jobb i hela landet, säger Jennie Nilsson.