Vegoburgare okej inom EU

EU-parlamentet röstade i fredags nej till det omdebatterade förslaget om att införa  namnförbud för produkter som vegoburgare och vegokorv.

Förslaget som ursprungligen kom från den franske socialdemokraten Eric Andrieu innebar att vegetariska produkter inte skulle få använda beteckningar som är förknippade med kött, till exempel bönburgare eller vegarisk schnitzel. Den europeiska samlingsorganisationen för bönder, Copa Cogeca, var en av de aktörer som förespråkat ett namnförbud då man ansåg att det kan leda till marknadsföring som ligger för långt ifrån produkternas faktiska natur och därmed vilseleda konsumenterna. 

EU-parlamentet röstade dock med stor majoritet nej till förslaget på fredagen.

Däremot gick ett liknade förslag om förbud igenom när det gäller mjölkprodukter i parlamentets omröstning. Där finns redan idag förbud inom EU som gör att man inte kan använda produktnamn som soja- eller havremjölk, istället används till exempel havredryck. EU-parlamentet röstade nu för att utvidga det förbudet till att även omfatta formuleringar som ”används som grädde” eller ”alternativ till ost”. EU-parlamentet och EU:s ministerråd, som representerar EU-ländernas regeringar, ska nu förhandla om utvidgning av förbudet när det gäller mejeriprodukter. Redan 2013 förbjöd EU produkter som inte härstammar från mjölkdjur att kallas för mjölk, ost eller smör.