Kils slakteri går på offensiven

Cathrin Frykevik, vd för Kils Slakteri

Kils Slakteri gör en rejäl satsning på att öka sin återtagshantering samt på e-handel kombinerad med lokal utlämning av varorna. Bakgrunden är det ändrade konsumentbeteende som har utvecklats under coronapandemin. 

Kils Slakteri bedriver styckning och charktillverkning under samma tak i Kil. Egen försäljning av charkvaror och köttdetaljer har man i saluhallen i Karlstad, dessutom säljer man till dagligvaruhandeln.  Slakteriet köper in sina nötboskap själva medan slakten sker hos Dahlbergs i Brålanda. Slaktkropparna kommer sedan till Kil för att styckas och packas där. Även Kils återtagsdjur slaktas i Brålanda innan de styckas och packas i köttlådor i Kil. De grisar som Kil behöver köper man också från Dahlbergs i form av grishalvor. 

Rekoringarna har fått ett kraftigt uppsving under coronapandemin, därför försökte också Kils Slakteri att få komma med i en sådan. Men det var bara Rekoringen i Arvika som var villig att släppa in dem, berättar Cathrin Frykevik, som sedan i hösten 2020 är vd för Kils Slakteri.

– Alla andra rekoringar tyckte att vi var för stora, därför bestämde vi oss för en egen lösning genom att kunderna får lägga sina beställningar på vår hemsida. Sedan levererar vi varorna till lokala utlämningsställen en dag varje månad.

Inom kort ska Kils Slakteri också investera 1,5 miljoner kronor i en vacumpackmaskin. Detta för att effektivisera paketeringen och för att göra personalens arbete mindre fysiskt krävande. Kils Slakteri har tolv anställda och omsatte cirka 30 miljoner kronor år 2020. I år räknar man med att öka omsättningen till drygt 40 miljoner i och med satsningarna på ökad återtagsverksamhet samt lokal utlämning. Läs hela reportaget om Kils Slakteri i nästa nummer av Kött & Chark som kommer ut 6 april.