Ökat intresse för vildsvinskött

Intresset för att servera mer vildsvinskött i de offentliga köken ökar i Sverige. 

– Nu gäller det att få till avskjutning och logistik så att vi får fram tillräckliga mängder med säkert kött till köken inom vård, skola och omsorg, säger Eva Sundberg, projektledare för MATtanken. 

MATtanken har genomfört fyra nätverksträffar med fokus på vildsvin sedan starten och intresset har varit stort. Vildsvinsnätverk har cirka 110 medlemmar med representanter från ett femtiotal kommuner. Där ingår också ett flertal regioner, länsstyrelser, skolor och förskolor men även Svenska Jägareförbundet, Livsmedelsverket och privata aktörer.

MATtanken har även genomfört en kartläggning av hur mycket vildsvinskött som köpts in i Sveriges kommuner och regioner. Via en enkät har de svarat på frågor om varifrån de handlar köttet, vilka styckningsdetaljer som de efterfrågar och var/i vilka verksamheter som de serverar köttet. Kartläggningen omfattade inköp under perioden 1 december 2019-till 30 november 2020.

– 46 kommuner och fyra regioner (av totalt 169 inkomna svar från 158 kommuner och 11 regioner) uppgav att de köpt in vildsvinskött under den aktuella perioden. Det är med andra ord ungefär var tredje kommun/region av dem som svarat på vår enkät som också handlat vildsvinskött, säger Veronica Andrén på MATtanken. 

Elva av dem som svarat köpte från ett halvt ton upp till som mest 3,6 ton, övriga köpte från några få kilo upp till ett halvt ton. Totalt visar kartläggningen på sammanlagda inköp om nära 22 ton under perioden. Den vanligaste produkten som kommunerna och regionerna köper in är vildsvinsfärs, sannolikt därför att den är lätt utbytbar mot den färs man använder vanligtvis. Grytbitar är den näst populäraste produkten, därefter kommer stekar. Även små kvantiteter av skav och korv köps in.

//

Fakta:

MATtanken är ett projekt som genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte vill bidra till hållbara offentliga måltider. Projektet finansieras via landsbygdsprogrammet samt av LRF och Sveriges Konsumenter.