Stark ökning för djupfryst mat

Konsumenternas beteende i fysiska butiker har förändrats under pandemin, bland annat så läggs det mer tid på djupfrystavdelningarna numera. 

Att onlineförsäljningen har ökat under coronapandemin är allmänt känt, men hur har konsumenternas beteende i fysiska butiker förändrats? Retail Academics har på uppdrag av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) genomfört världens största beteendestudie i matvarubutik.  Med hjälp av eye tracking-glasögon, som filmar och följer ögats rörelser i detalj, har man kunna läsa av kundernas beteenden i butik. Studien visar på stora förändringar, sedan 2017 tillbringar vi mindre tid i matvarubutikerna, i en supermarket stannar vi 7,5 minuter vilket är en minskning med 2,5 minuter. Vi besöker också färre avdelningar i butiken – i en hypermarket, till exempel Ica Maxi, besöker vi drygt fem avdelningar vilket är två mindre än före pandemin. 

– Vi har också mer bråttom och håller oss främst till huvudkundvarvet där hela 35 procent av tiden  i en hypermarket är transport, motsvarande siffra 2017 var 21 procent. Både tidsminskningen och hur vi rör oss kommer att påverka försäljningen i butik, säger Patrik Thulin, vd för Retail Academics. 

Stora förändringar har också skett i butikens avdelningar, vi tillbringar till exempel 50 procent mer tid i djupfrystavdelningen samtidigt som besöksfrekvensen i avdelningarna för färskt kött och fågel minskat med en tredjedel. Personer som jobbar hemifrån efterfrågar snabba luncher vilket gjort att djupfrystkategorin ökat markant. Många av utmaningarna i butik är samma som tidigare, i en hypermarket med 30 000 varor uppmärksammar kunden bara 76 unika varor vilket gör att kunden missar 99,7 procent av butikens totala sortiment. Av dessa 76 varor köper man till slut i genomsnitt bara 14 vilket är en minskning med två varor sedan 2017. 

Något som efterfrågas av 25 procent av kunderna är mer inspiration i butik, studien visar att exponeringar som bidrar till inspiration säljer nästan dubbelt så bra.