Högt tryck på världens största mässa

Världens största mässa för köttindustrin, IFFA i Frankfurt, blev i år en något förminskad version än vanligt. Men trycket var ändå högt och det svenska deltagandet likaså. 

Den senaste gången IFFA genomfördes var 2019 och mässan har således aldrig behövt ställas in eller skjutas upp på grund av pandemin. Men den globala farsoten satte trots det sina spår genom att det var märkbart färre besökare och mindre liv och rörelse i de olika hallarna än det annars brukar vara. Framför allt så lyste flera asiatiska länder med sin frånvaro och då inte minst Kina som normalt brukar närvara med stora delegationer besökare och utställare. Ryssland var ju givetvis inte heller på plats. 

Ett högaktuellt ämne som stod högt upp på agendan under IFFA var hållbarhetsfrågan som verkligen har börjat vara en katalysator för förändring och innovationer inom köttindustrin. Den aktör som vill vara seriös idag måste helt enkelt visa att man tar hållbarheten på allvaro. Och både i Sverige och internationellt görs det väldigt mycket inom hela livsmedelsindustrin för att minska på klimatutsläppen genom att till exempel dra ner på energi- och vattenförbrukningen och minimera användningen av plast. Under IFFA presenterades också många nya innovationer och lösningar just för att reducera plasten i förpackningarna. Det är en intensiv och spännande utveckling som pågår och som bara kommer att fortsätta. 

För första gången i dess 70-åriga historia så presenterade iFFA i år även teknologier och lösningar för växtbaserade ersättningar och alternativ till kött vilket är segment som är på frammarsch internationellt. I en nyligen publicerad studie i USA från Good Food Institute så beräknas växtbaserade alternativ utgöra cirka 6 procent av världsmarknaden på kött år 2030. Idag är Väst-Europa den största marknaden för dessa produkter och under 2021 ökade försäljningen inom livsmedelskedjorna i Europa med cika 19 procent.

// 

Läs mer om IFFA i senaste numret av Kött & Chark som är ute nu.