Cirkularitet av förpackningar i fokus

Mattias Philipsson, vd Svensk Plaståtervinning

En ökad cirkularitet av förpackningar, hållbarhet och utmaningarna med plasten, det var några heta frågor vid förpackningsbranschens konferens Pack Point Nordic.

Omkring 150 deltagare på konferensen hade samlats för att bli uppdaterade om den senaste utvecklingen på förpackningssidan. Plastens vara eller inte vara är en stor fråga i branschen och det pågår mycket arbete i olika delar av värdekedjan för att komma till rätta med plastens avigsidor och för att få förpackningarna att återvinnas i ännu högre grad än vad som sker idag.

– En hel del handlar om att informera bättre och att göra det ännu enklare för konsumenterna att, till exempel genom att vara ännu tydligare om var man ska lämna förpackningen och hur man ska återanvända den, sa Anette Löhnn, vd för Förpackningsinsamlingen, FTI.

Många förpackningsaktörer, inte minst inom livsmedel, jobbar idag också med kombinera olika material, till exempel plast och papper, även om detta gör återvinningen mer komplicerad. Men samtidigt kommer det också fram nya lösningar för att kunna återvinna fler och fler material. I Motala håller Svensk Plaståtervinning på att bygga världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning där man också ska kunna sortera tolv olika material istället för tidigare tre. Mattias Philipsson. vd för Svensk Plaståtervinning, menar att vi för att uppnå lägre klimatavtryck både måste samla in fler förpackningar och återvinna och byta bort plasten mot andra material.

– Jag är övertygad om att det handlar om både och. Vi har kompromissat alltför länge kring detta, och jag tror tyvärr inte vi har så jättemycket tid kvar för det längre, sa han.  

Även inom dryckesjätten Coca Cola står arbetet med minska förpackningarnas miljöpåverkan högt på agendan, här handlar det främst om plast i flaskor och aluminium i burkar.  

– Det handlar både om att reducera material och öka cirkulariteten. I Sverige har vi som första land inom hela koncernen övergått till att bara använda återvunnen plast numera och vi hoppas att det ska vara en inspirationskälla även för andra länder. Men jag tror inte det finns någon enkel lösning på framtidens förpackningar utan det kommer nog finnas flera olika, sa Lisa Wahlström, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Cola Sverige.