Klimatsmart väljs bort till vardags

Svenska konsumenter väljer bort klimatsmarta alternativ i vardagen, och tre av fem äter köttprodukter ganska eller väldigt ofta. 

I en ny studie som tagits fram av Schibsted tillsammans med Demoskop, har över 2 000 personer uttalat sig om i vilken utsträckning faktorer som pris, kvalitet, miljö och bekvämlighet spelar roll inför ett köpbeslut. Klimatfrågan är fortsatt viktig för svenska konsumenter och påverkar ofta hur man handlar. Men studien visar samtidigt att faktorer som pris och kvalitet är minst lika viktiga, ibland till och med viktigare. 

– Miljömärkta livsmedel prioriteras av en mindre andel (26 procent) av befolkningen och varumärket är en avgörande faktor. Vi ser också att miljömärkning väljs i ännu mindre utsträckning om livsmedlet kommer från ett okänt varumärke, säger Karolina Nilvang, Research & Effect Manager på Schibsted Marketing Services.

Prioriteringen att välja miljömärkta livsmedel varierar också i hög grad. Kvinnor har en mer positiv inställning jämfört med män, men även bland kvinnor finns en ambivalens. Pris, varans hållbarhet och känt varumärke är fortsatt faktorer som konsumenter värderar framför miljömärkning vid val av livsmedel, 

Tre av fem konsumenter uppger att de äter köttprodukter ganska eller väldigt ofta. Kvinnor, äldre personer (55+) och de med lägst inkomster äter minst kött. I dessa grupper uppger omkring hälften att de äter kött ganska eller mycket ofta. 

Den fysiska butiken står sig fortsatt stark och svenskarna, oavsett ålder, föredrar att handla sina livsmedel i fysik butik framför att beställa online. 13 procent uppger att de helst väljer att handla online framför i butik.

Den här studien, Dealbreakers, är Schibsteds andra studie av hur tider av kris och oro påverkar människors köpbeslut. Studien bekräftar att det senaste året haft en tydlig inverkan på hur individen agerar.