Språksatsning ska underlätta för nyanlända

Tack vare en särskild språksatsning kan nyanlända som är intresserade av kött- och charkbranschen nu lättare lära sig grunderna i hantverksyrken som slaktare, styckare och charkuterist.

Målet med språkstödet är att underlätta för nyanlända att tillgodogöra sig utbildningsmaterialet på den nya digitala lärplattformen Kött & Charkakademin, KCA, och snabbare komma ut i arbete som slaktare, styckare eller charkuterist, något som branschen har ett skriande behov av.
– Vi har identifierat nyanlända och arbetslösa som viktiga målgrupper och tagit fram språkhjälpen och översatt utbildningsfilmer efter det. Idag finns inget liknande språkhjälp inom livsmedelsbranschen, det är banbrytande, säger Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen, KCF.
Med hjälp av språkhjälpen, som ligger som en liten boksymbol i form av en uppslagen bok på varje sida i det digitala utbildningsmaterialet, kan man skriva in det ord man vill översätta och få det förklarat på engelska och de sex vanligaste språken bland nyanlända: arabiska, farsi, ukrainska, ryska, somaliska och tigrinja.
Språkhjälpen följer med oavsett var man befinner sig i lärplattformen och man kan alltid slå upp ett svenskt ord för att lyssna till hur det uttalas på svenska, få en direktöversättning till de sju språken, se ordet i ett sammanhang eller se det illustreras i bild eller film.
– Språkhjälpen förenklar om man är språksvag och ger en bredare förståelse för ordet eller begreppet. Att nya medarbetare snabbt förstår nyckelbegreppen underlättar även för företagen genom att det blir enklare att ge specifika instruktioner.
KCF har också översatt nio utbildningsfilmer på de vanligaste språken. Arbetsförmedlingen har finansierat satsningen med knappt 4 miljoner kronor. Under 2023 kommer KCF att fortsätta utveckla och förbättra den digitala plattformen och dess språkstöd. KCF kommer att bedriva tre till fem pilotprojekt tillsammans med företag för att öka användningen av plattformen och testa utbildningen och språkstöd på nyanlända. Även i detta projekt deltar Arbetsförmedlingen i finansieringen. Utbildningsmaterialet på KCA finns tillgängligt för alla kött- och charkföretag och är kostnadsfritt för medlemmar i KCF.