HKScan i färdplan för maten

HKScan har tillsammans med 14 andra, stora livsmedelsföretag tagit fram en gemensam färdplan för att fram till 2030 arbeta mot en mer hållbar livsmedelskedja.

Företagen är alla medlemmar i initiativet Hållbar Livsmedelskedja som varit igång sedan 2015 och leds av WWF.

– Syftet har varit att samla betydande livsmedelsföretag i Sverige för att hitta lösningar för en hållbar produktion och konsumtion. Färdplanen ger samarbetet ytterligare kraft i att staka ut riktningen för hela branschen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för WWF. 

Färdplanen som fått namnet ”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” innehåller målsättningar inom klimat, biologisk mångfald, resurseffektivitet, djurvälfärd och mänskliga rättigheter. Tanken är att varje medlemsföretag inom sina egna verksamheter ska omsätta planen i konkreta mål och handlingar, öka andelen bättre och mer hållbara livsmedel, samtidigt ska de mindre hållbara alternativen fasas ut. Klimatavtrycket ska minskas längs hela värdekedjan för att bidra till Parisavtalets 1,5-gradersmål. Ett annat mål handlar om att halvera matsvinnet i egna verksamheter till år 2030. Senast 2025 ska alla medlemmar ha ett systematiskt och kvalitetssäkrat arbete för socialt ansvar där risker i värdekedjan identifieras, följs upp och åtgärdas. 

– Att Sveriges största livsmedelsaktörer går samman i arbetet för en mer hållbar livsmedelskedja är ett viktigt steg framåt. I en internationell kontext är det en unik samverkan som tydligt visar att svensk livsmedelsproduktion ligger i framkant när det gäller arbetet för att bidra till våra globala och nationella klimatmål, säger Lars Appelqvist, vd på HKScan Sverige.