Kött- och charkbranschen får ny organisation

Kött- och Charkuteriföretagen i Sverige, så heter den nybildade organisation som ska samla den svenska kött- och charkuteribranschen.

Kött- och charkuteribranschen i Sverige har stora utmaningar att möta framöver, både på EU-nivå och nationellt. För att stärka branschens röst och bygga samverkan genom hela värdekedjan samlas nu både Kött- och Charkföretagen (KCF) och Svenska Köttföretagen i den nya branschorganisationen Kött- och Charkuteriföretagen i Sverige.

Kraftsamlingen i en organisation är tänkt att ge medlemmarna en högre medlemsnytta och en starkare och tydligare röst i påverkans- och opinionsarbetet gentemot politiker, myndigheter i Sverige och på EU-nivå. Branscharbetet kommer att omfatta hela värdekedjan, från primärproduktion och slakt till styckning, chark och vidareförädling.

Samtidigt har även Lars Appelqvist, vd för HKScan, valts till ordförande för Kött- och Charkuteriföretagen i Sverige.

– Framtidens utmaningar ställer höga krav på vår bransch och en ny samlad organisation gör det möjligt för oss att kraftsamla och tillsammans driva branschens gemensamma frågor på ett effektivt och framåtsträvande sätt, säger Lars Appelqvist.

Den nya branschföreningen samlar ca 70 medlemsföretag som tillsammans omsätter omkring 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.

Utgångspunkten för organisationen är att verka för goda förutsättningar och ett gott förtroende för såväl inhemsk råvara som importerad. En svensk primärproduktion för kött är dock en förutsättning för en stark svensk kött- och charkuteriindustri, konstaterar Magnus Därth, vd för den nya branchorganisationen och tidigare vd för Kött- och Charkföretagen.

– En uppdaterad livsmedelsstrategi som levererar en ökad produktion genom hela värdekedjan är av största vikt för branschen och vi kommer att följa det arbetet nära. Den nya organisationen kommer bland annat att fortsätta arbeta med kompetensförsörjningsfrågan och verka för att visa upp branschens attraktivitet.