Stabilisering av matpriserna

Matpriserna i Sverige har stabiliserats efter en ovanligt lång period av uppgångar sedan slutet av 2021. Livsmedel är nu nästan 26 procent dyrare, kött har stigit med 24 procent. 

Den senaste statistiken från SCB visar att kaffe, te och kakao, fisk samt oljor och fetter är de varugrupper som ökat mest i pris.

– Mellan december 2021 och mars 2023 steg priserna på livsmedel med i genomsnitt 1,5 procent i månaden, totalt gick de upp med 26,8 procent på 16 månader. För att sätta ökningen i perspektiv kan man titta på hur det såg ut de närmast föregående åren. Från november 2019 till november 2021 steg priserna bara med 1,8 procent. säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

Sedan i våras har priserna både stigit och sjunkit mellan olika månader, men överlag varit stabila. I oktober var priserna 25,9 procent högre än i november 2021. Det innebär i praktiken att dagens matprisnivåer sattes under de 16 raka månaderna med prisökningar. Kaffe, te och kakao är den varugrupp som stigit mest i pris sedan, med 34 procent, därefter kommer fisk med 33,5 procent. När det gäller enskilda produkter så är apelsiner och tomater de som ökat klart mest i pris. De har blivit nästan 89 respektive 80 procent dyrare sedan november 2021. I andra änden finns vindruvor och djupfryst frukt och bär som stigit bara lite drygt 4 procent i pris.