Atria Sweden tar över Gooh

Atria Sweden AB köper hela aktiekapitalet i det svenska färdigrättsföretaget Gooh. 

Gooh ingår idag i Lantmännen Cerealia och tillverkningen sker i ett storkök i Järna söder om Stockholm. Gooh är klar marknadsledare inom kategorin kylda färdigrätter i den svenska dagligvaruhandeln och har en marknadsandel på cirka 25 procent. Försäljningen sker i alla stora dagligvarukedjor och via varuautomater i Sverige. Den årliga omsättningen är cirka 16 miljoner euro och företaget är lönsamt.

– Atrias mål är att vara det ledande livsmedelsföretaget i norra Europa. Gooh är ett välkänt och respekterat varumärke i Sverige och företagets produktutbud kompletterar vårt sortiment av färdigrätter och erbjuder nya möjligheter för konsumentinriktad produktutveckling för den svenska marknaden, säger Jarmo Lindholm, vd för Atria Sweden.

Tillverkningen av Goohs färdigrätter startade i början av 2000-talet i samarbete med Operakällaren i Stockholm. Målet var att ta fram högkvalitativa färdigrätter till dagligvaruhandeln.

– Gooh har under alla år drivit utvecklingen i kategorin kylda färdigrätter genom att fokusera på kvalitet och distribution. Vi har beslutat att avyttra verksamheten för att fokusera på vår kärnverksamhet vilket är att skapa värde från spannmålsvärdekedjan. I Atria Sweden ser vi en kompetent och långsiktig ägare med goda möjligheter att utveckla Gooh vidare, säger Thomas Isaksson, vd för Lantmännen Cerealia.