Utredning om köttfusk på Gotland läggs ner

Företagen Gothemsgården och Gotland K&D har varit misstänkta för omfattande köttfusk. Men nu väljer åklagaren att lägga ned utredningen. Det var i januari förra året som Aftonbladet avslöjade att Gothemsgården och Gotland K&D misstänktes för omfattande köttfusk. Enligt Stockholm stads miljöförvaltning ska man ha köpt in svenskt kött i ena bolaget och utländskt kött i det andra. Därefter ska köttet ha blandats och sålts som svenskt kravmärkt kött. Det var Stockholm stad som polisanmälde de båda företagen, som nu är försatta i konkurs. Men nu har åklagaren Anita Kjellén vid Stockholm City Åklagarkammare beslutat att lägga ned den pågående utredningen. Det skulle krävas ytterligare utredningar för att hitta bevis och eftersom en fällande dom för brott mot livsmedelslagen bara kan resultera i böter, skulle utredningsarbetet kosta orimligt mycket, menar Kjellén.