Mest importerat kött på restaurangerna

Det mesta av köttet på svenska restauranger är importerat. Naturskyddsföreningen har kontaktat fyra av Sveriges största grossister för att höra hur stor andel av det kött de säljer till restauranger och krogar som är importerat. Hos Axfood Snabbgross uppger man att 90 procent av köttet är importerat, hos Menigo ligger siffran på 75 procent och Martin & Servera kommer 55 procent av köttet från andra länder, här ser man dock en ökad efterfrågan på svenskt kött, även om intresset för ekologiskt och naturbeteskött är svalt. På Svensk Cater uppger man att det i första hand är offentliga aktörer som ställer krav på svenskt och ekologiskt. Av det kött man säljer till restauranger är 85 procent importerat och här ser man inte någon ökad efterfrågan på svenskt kött.

Källa: Aktuell Hållbarhet