Oförändrad köttkonsumtion sedan 2010

Sedan år 2010 har totalkonsumtionen av kött varit i stort oförändrad mellan 86-88 kilo per person och år. Det visar Jordbruksverkets statistik över livsmedelskonsumtionen fram till år 2016. Totalkonsumtionen (förbrukningen av köttråvara för humankonsumtion, inklusive ben) av kött har under perioden ökat med 38 procent till 88 kilo per person och år. Fjäderfäkött har ökat mest. För många varugrupper syns en långsiktig konsumtionsutveckling från livsmedel av råvarukaraktär till mer förädlade produkter. Direktkonsumtionen av socker (bland annat strö- och bitsocker) har minskat samtidigt som konsumtionen av choklad, konfektyrvaror, läskedrycker och cider med mera har ökat sedan 1980. Ökningstakten har inte varit lika dramatisk efter år 2000. Samma utvecklingsmönster kan urskiljas när det gäller potatisprodukter, bröd och spannmålsprodukter samt mejeriprodukter. Från 1980 till 2016 har den totala energitillförseln från livsmedel (exklusive alkohol) ökat från 12 000 till 13 100 kJ per person och dag. Det är främst energitillförseln från protein som ökat under perioden, detta kan till stor del förklaras av ökad köttkonsumtion.