Butiksmald nötfärs innehöll andra köttslag

Myndigheterna i Västra Götaland och Halland har upptäckt problem med butiksmald nötfärs efter en omfattande tillsyn.
– En tredjedel av analyserna visade att nötfärsen även innehöll kött från andra djur, säger länsveterinär Emma Andersson.

De båda myndigheterna har i en gemensam tillsynskampanj under 2017 genomfört en kontroll av butiksmalen nöt- och blandfärs och oxfilé på pizzerior. Man har analyserat djurslag, fetthalt och kollagen i de butiksmalda färserna. En tredjedel av nötfärsen innehöll andra köttslag än nöt, i flera fall gris, i något fall får och get. En tredjedel av färsen innehöll även mer kollagen och fett än vad som stod angivet på förpackningarna.

– Vi misstänker att det rör sig om bristande rutiner under rengöring av köttkvarnarna. Kontrollarbetet fortsätter under 2018–2019 då vi inriktar oss på spårbarhet av livsmedel. Vi kommer även att genomföra en tillsynskampanj för att öka kunskapen ute på kontrollmyndigheterna, säger Emma Andersson.

För oxfilé på pizzerior var det bara ett prov som avvek gällande djurslag.