Siljans Chark får 8,2 miljoner i miljöstöd

Siljans Chark får 8,2 miljoner kronor i stöd för att byta olja mot flis och pellets. Pengarna kommer från Klimatklivet som regeringens investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Totalt har Naturvårdsverket fattat beslut om stöd på mer än 12 miljoner kronor till Dalarna. Störst stöd får Siljans Chark och arbetet med att konvertera bort oljepannor vid Ickholmens slakteri utanför Rättvik och charkfabriken i Mora. Istället för olja kommer man nu att värma med flis i Rättvik och pellets i Mora. Åtgärderna ska ge besparingar i atmosfären på mer än 17 000 ton koldioxidutsläpp de närmaste 20 åren. Klimatklivet står för 60 procent av investeringskostnaderna.

– Jätteroligt att vi fått stöd till båda våra anläggningar. För oss är det här en stor investering och utan stöd hade vi inte kunnat genomföra konverteringen. Nu startar arbetet med att välja leverantörer och detaljplanering för omställningen. Vi räknar med att projekten ska vara klara till årsskiftet. Investeringen stärker vår miljöprofil då vi är ett lokalt matföretag. Vi kommer att använda bränsle från trakten för våra processer samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan, säger Runar Gustafsson, slakterichef på Siljans Chark.