Vasaloppet pudlar om vegetarisk kost

Helgens Vasaloppet har lett till ett något oväntat efterspel. Efter att arrangörerna valde att bara servera vegetarisk kost till deltagarna har många blivit upprörda. Populistiskt, korkat beteende och ett missgynnande av lokala livsmedelsproducenter var bara några av åsikterna. Eva-Lena Frick, vd för Vasaloppet har nu i tidningen Jordbruksaktuellt svarat på kritiken:
”Många har uppfattat det som att Vasaloppet tar ställning mot lokalproducerat kött vilket inte alls har varit/är vår avsikt. För Vasaloppet är det otroligt viktigt att ha ett samarbete med den lokala näringen, oavsett vilken näring det handlar om. I våra ägardirektiv strå det också att Vasaloppet ska vara en motor för regional och lokal utveckling. Varje år bidrar Vasaloppet med cirka 25 miljoner kronor direkt tillbaka till föreningslivet.
Uppfattningen att Vasaloppet tagit ställning mot kött, och då framför allt, lokalproducerat kött, har det aldrig varit vår avsikt att föra fram. Vår ståndpunkt är återigen att vi ska erbjuda lokala produkter och tjänster i den mån det är möjligt. Nu jobbar vi vidare med här frågorna och ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog för att gemensamt utveckla hela vår bygd, skrev
Eva-Lena Frick.