HKScan satsar i nytt tillväxtbolag

Sofia Hyléen Toresson, vd på HKScan Sverige, Elisabeth Ringdahl, divisionchef Lantbruk på Lantmännen och Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen

Lantmännen, HKScan och LRF satsar 100 miljoner kronor vardera på ett nytt, gemensamt bolag kallat ”Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare”.

Syftet med bolaget är att det ska bidra till ökad tillväxt inom svensk animalieproduktion och växtodling samt leda till kvalitetsförbättringar i livsmedelsvärdekedjan. Bolaget ska inte fungera som ett riskkapitalbolag utan istället bidra med lån till företagarna.

– Med hjälp av det här bolaget kan vi stötta expansiva lantbruksföretag i deras tillväxtsatsningar, det stärker kopplingen mellan lantbrukare och svensk livsmedelsindustri. Genom investeringar i teknologi och modern utrustning kan vi bidra till att skapa förutsättningar för livskraftiga och växande lantbruksföretag med fokus på hållbara lösningar, god djuromsorg och kvalitet, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Vid HKScan Sverige hoppas man att det nya bolaget i förlängningen ska kunna bidra till utvecklingen av svenskt kött.

– Jag är väldigt glad att vi tillsammans med Lantmännen och LRF satsar på utvecklingen av vår primärproduktion, säger Sofia Hyléen Toresson, vd på HKScan Sverige.