Fler gör aktiva val för klimatet

Två av fem svenskar uppger att de har dragit ner på köttätandet det senaste året av klimatskäl, det visar Världsnaturfondens (WWF) årliga Klimatbarometern. 

Var fjärde (23 procent) svensk uppger att de valt bort flygresor för att minska sin klimatpåverkan det senaste året, en ökning med 6 procentenheter sedan förra året. Nästan var femte svensk har under det senaste året valt tåg framför flygresa. Det är framför allt unga, kvinnor och boende i storstadsområdena som uppger att de valt tåget framför att flyga och dragit ner på köttkonsumtionen. 

Fortsätt läsa ”Fler gör aktiva val för klimatet”

Ny global standard sätter pris på miljöförstöring

Den nya ISO-standarden hjälper till att värdera uppkomna miljöskador i pengar

Vid Chalmers i Göteborg har man tagit fram en ny ISO-standard som hjälper företag att värdera och få fram ett tydligt pris på vad deras varor och tjänster kostar för miljön.

Det är Swedish Life Cycle Center, ett kompetenscentrum vid Chalmers som tagit fram det så kallade EPS-verktyget som gör det möjligt att översätta miljöskador till pengar.

Fortsätt läsa ”Ny global standard sätter pris på miljöförstöring”