Ökad försäljning av maten i december

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade totalt med 6,1 procent under december 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. 

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker var under december 5,3 procent, enligt SCB:s Konsumentprisindex. Den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln blev 0,8 procent. 

Fortsätt läsa ”Ökad försäljning av maten i december”

Cajsa Warg-priset ska lyfta kokboken

Branschorganisationen Livsmedelsföretagen instiftar ett helt nytt pris för att premiera kokböcker som håller hög kvalitet.

Varje år säljs cirka 1 miljon kokböcker i Sverige och det ges ut hundratals nya kokböcker varje år, trots detta har det fram tills nu inte funnits ett folkligt pris för kokböcker. Med Cajsa Warg-priset – döpt efter författaren till den klassiska 1700-tals-kokboken ”Hjelpreda I hushållningen för unga Fruentimber” – vill Livsmedelsföretagen premiera kvalitativa kokböcker, underlätta för konsumenterna att hitta de bästa titlarna och främja det goda samtalet om mat och dryck.

Fortsätt läsa ”Cajsa Warg-priset ska lyfta kokboken”

Köttstölderna fortsätter öka

Brottsutsattheten inom handeln har ökat under lång tid, det fjärde kvartalet 2023 var inget undantag. Inte minst så har köttstölderna fortsatt att öka. 

Svensk Handels Trygghetsbarometer för det fjärde kvartalet 2023 visar att brottsutsattheten i butikerna ökar. Totalt har 45 procent av butikerna utsatts för brott eller hotfullt beteende den senaste tiden. Det är en ökning jämfört med det tredje kvartalet, då siffran var 41 procent. 

Fortsätt läsa ”Köttstölderna fortsätter öka”

Protos slutar med fossila transporter

Thomas Östlund, vd för Protos AB

Trots den sänkta reduktionsplikten som infördes 1 januari har proteinföretaget Protos beslutat att inte använda några fossila drivmedel vid sina transporter. 

Protos har anslutit sig till CarbonLoop, en tjänst från bioenergiföretaget Energifabriken, som hjälpa företag att minska sin klimatpåverkan från transporter.

Fortsätt läsa ”Protos slutar med fossila transporter”